Đào Tạo Kế Toán Thực Hành Trên Chứng Từ Sổ Sách 2017-08-10T15:26:19+00:00

CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ ĐANG TUYỂN SINH

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

Đào tạo Kế Toán Máy

Đào tạo kế toán máy trên chứng từ thực tế, trên phần mềm: MISA & FAST.

Kế Toán Excel

Đào Tạo Thực hành Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên Excel

Kế Toán Dịch Vụ

Trong quá trình học kế toán bạn sẽ lần lượt thực hiện các công việc của một kỳ kế toán, trong một không gian thân thiện, giống như là đang làm việc tại công ty của bạn.

Kế toán Quản trị

“Đào tạo Kế toán, dành riêng cho Giám đốc & Chủ doanh nghiệp”, do Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành thiết kế chuyên sâu cho lĩnh vực kế toán quản trị giúp các học viên sở hữu các công cụ kế toán để xử lý thuận tiện các vấn đề quản lý kinh doanh.