Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN

Home/Học Kế Toán/Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN

Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN


Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN – Mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC được sử dụng để làm cam kết đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

[Hình]

1. Điều kiện làm cam kết 02/CK-TNCN

Tại thời điểm làm mẫu cam kết bạn cần phải có MST cá nhân, và người phụ thuộc cũng phải có MST cá nhân.
Tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh của người lao động chưa đến mức phải nộp thuế.
Người lao động chỉ có thu nhập tại 1 nơi và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
Trường hợp cá nhân đó có thu nhập 2 nơi: Không được làm cam kết và phải khấu trừ 10%.
Nếu cá nhân đó trong năm dương lịch trước khi vào làm tại DN, nhưng đã đi làm ở 1 nơi khác và có thu nhập tại đó, đã có MST thì không được làm cam kết 02 mà phải khấu trừ 10% .
Đây là thông tin về trường hợp sử dụng mẫu cam kết 02 và các thông tin cần thiết khác liên quan. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần lưu ý các điều kiện và trường hợp đặc biệt khác để kê khai chính xác cho người lao động.

Mẫu cam kết 02 sẽ rất có ích trong trường hợp đi làm thử việc, có mẫu này bạn có thể tạm thời không phải bị khấu trừ thuế 10% vào tiền lương. Giúp bạn nhận đủ tiền lương của mình. Vì vậy khi bạn đi làm thử việc mà công ty khấu trừ thuế thì hãy lập mẫu 02/CK-TNCN nhé.

Bài viết: Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN

The post Bản cam kết TNCN – mẫu cam kết 02/CK-TNCN appeared first on Học kế toán thực hành.

2021-07-27T09:00:38+00:00

About the Author:

Kế Toán Bác Thành: Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại tư vấn các khóa học: Phòng đào tạo: (04) 3.753.8232 - Di động: 0913.283.795 0986.300.165

Leave A Comment