Cách xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Cách xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh


Cách xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh. Công ty chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục gì? Khi chuyển địa điểm kinh doanh nhưng hóa đơn GTGT chưa sử dụng hết thì phải làm thể nào? Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế. 

Cách xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Cách xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:
1. Hóa đơn đặt in

Những hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì:
– Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn.
– Làm thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

++ Công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh

Công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh

Công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh

2. Thay đổi địa điểm kinh doanh

Nếu có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:
– Thì đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn.
– Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh
– Làm thông báo điều chỉnh thông hóa đơn gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.
Lưu ý: Nếu Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng thì phải hủy hết các hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
3. Nội dung phát hành công văn

Nếu có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, thì Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phát hành mới.
4. Hóa đơn xuất khẩu

Riêng hoá đơn xuất khẩu, nếu có sự thay đổi mẫu hoá đơn nhưng không thay đổi các nội dung bắt buộc thì không phải thực hiện thông báo phát hành mới.

++ CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT:

Hóa đơn xử lý như thế nào khi chuyển địa điểm kinh doanh?
+ Tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết.

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ nhưng Không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế trực tiếp, thì:
+ Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.

+ Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư 39).

Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì:
+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

+ Đóng dấu điạ chỉ mới lên hóa đơn.

+ Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3, ban hành kèm theo thông tư 39).

+ Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

The post Cách xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh appeared first on Học kế toán thực tế.

2021-07-27T18:46:59+00:00

About the Author:

Kế Toán Bác Thành: Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại tư vấn các khóa học: Phòng đào tạo: (04) 3.753.8232 - Di động: 0913.283.795 0986.300.165

Leave A Comment