Bài viết kế toán

Home/Bài viết kế toán

Chuẩn bị gì để đón tiếp cơ quan bảo hiểm

Chuẩn bị gì để đón tiếp cơ quan bảo hiểm. Quá trình làm việc với cơ quan bảo hiểm như thế nào? Cần chuẩn bị hồ sơ gì để tiếp đón cơ quan bảo hiểm? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé. Hình ảnh: Chuẩn bị gì để đón tiếp cơ [...]

2021-07-27T18:27:13+00:00

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động. Các chứng từ liên quan đến chi phí lương thì cần kiểm tra những gì? Đối chiếu số liệu tài khoản 334 trên báo cáo tài chính ra sao? và kế toán cần lưu ý những gì về các khoản thanh toán khác [...]

2021-07-27T14:42:33+00:00

Cách kiểm tra số thuế GTGT đầu vào

Cách kiểm tra số thuế GTGT đầu vào. Thuế GTGT đầu vào thường liên quan đến các khoản chi phí trong doanh nghiệp mà cơ quan thuế kiểm tra rất kỹ. Vậy kế toán cần kiểm tra những gì? cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé. Hình ảnh: Cách kiểm tra số thuế [...]

2021-07-27T12:30:18+00:00

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết. Tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết có được tính vào chi phí được trừ khi tính  thuế TNDN? có được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? và cách hạch toán như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây [...]

2021-07-27T10:02:47+00:00

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không?

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không? Khi doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN cho người lao động, có bắt buộc phải cấp chừng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây, cùng tìm [...]

2021-07-27T09:24:57+00:00

Chuẩn bị gì để đón tiếp cơ quan bảo hiểm

Chuẩn bị gì để đón tiếp cơ quan bảo hiểm. Quá trình làm việc với cơ quan bảo hiểm như thế nào? Cần chuẩn bị hồ sơ gì để tiếp đón cơ quan bảo hiểm? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé. Hình ảnh: Chuẩn bị gì để đón tiếp cơ [...]

2019-11-30T11:25:11+00:00

Cách kiểm tra số thuế GTGT đầu vào

Cách kiểm tra số thuế GTGT đầu vào. Thuế GTGT đầu vào thường liên quan đến các khoản chi phí trong doanh nghiệp mà cơ quan thuế kiểm tra rất kỹ. Vậy kế toán cần kiểm tra những gì? cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé. Hình ảnh: Cách kiểm tra số thuế [...]

2019-11-30T10:51:11+00:00

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động. Các chứng từ liên quan đến chi phí lương thì cần kiểm tra những gì? Đối chiếu số liệu tài khoản 334 trên báo cáo tài chính ra sao? và kế toán cần lưu ý những gì về các khoản thanh toán khác [...]

2019-11-30T10:07:24+00:00

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết. Tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết có được tính vào chi phí được trừ khi tính  thuế TNDN? có được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? và cách hạch toán như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây [...]

2019-11-30T08:28:10+00:00

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không?

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không? Khi doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN cho người lao động, có bắt buộc phải cấp chừng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây, cùng tìm [...]

2019-11-30T08:00:03+00:00