Bí kíp cho sinh viên

Home/Bí kíp cho sinh viên

Cách phân biệt hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp

Cách phân biệt hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp . Hoá đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận [...]

2021-07-27T19:16:24+00:00

5 thủ thuật kiểm tra hóa đơn hàng hóa, dịch vụ năm 2016

5 thủ thuật kiểm tra hóa đơn hàng hóa, dịch vụ năm 2016. Quy trình kiểm tra hóa đơn được áp dụng cho bộ phận kiểm tra hóa đơn, công chức kiểm tra hóa đơn thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra hóa đơn đối với các tổ chức, [...]

2021-07-27T18:16:55+00:00

Những phím tắt quyền lực trong MICROSOFT WORD cho kế toán

Những phím tắt quyền lực trong MICROSOFT WORD cho kế toán , Chuỗi phím tắt được kết hợp nên từ các tổ hợp phím điều khiển của Windows. Nếu kế toán thành thạo những phím tắt này có thể khiến tốc độ làm việc của bạn tăng lên 70% . Nếu bạn muốn tải [...]

2021-07-27T12:02:04+00:00

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết. Tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết có được tính vào chi phí được trừ khi tính  thuế TNDN? có được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? và cách hạch toán như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây [...]

2021-07-27T10:02:47+00:00

Cách hạch toán bất động sản đầu tư

Cách hạch toán bất động sản đầu tư – Tài khoản 217 theo thông tư 200. Khi mua bất động sản đầu tư thì hạch toán thế nào? Trường hợp bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư thì ghi nhận ra sao?,… Các [...]

2021-07-27T08:12:09+00:00

Cách phân biệt hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp

Cách phân biệt hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp . Hoá đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận [...]

2019-11-30T14:51:23+00:00

5 thủ thuật kiểm tra hóa đơn hàng hóa, dịch vụ năm 2016

5 thủ thuật kiểm tra hóa đơn hàng hóa, dịch vụ năm 2016. Quy trình kiểm tra hóa đơn được áp dụng cho bộ phận kiểm tra hóa đơn, công chức kiểm tra hóa đơn thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra hóa đơn đối với các tổ chức, [...]

2019-11-30T13:12:41+00:00

Những phím tắt quyền lực trong MICROSOFT WORD cho kế toán

Những phím tắt quyền lực trong MICROSOFT WORD cho kế toán , Chuỗi phím tắt được kết hợp nên từ các tổ hợp phím điều khiển của Windows. Nếu kế toán thành thạo những phím tắt này có thể khiến tốc độ làm việc của bạn tăng lên 70% . Nếu bạn muốn tải [...]

2019-11-30T10:41:40+00:00

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết. Tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết có được tính vào chi phí được trừ khi tính  thuế TNDN? có được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? và cách hạch toán như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây [...]

2019-11-30T08:28:10+00:00

Cách hạch toán bất động sản đầu tư

Cách hạch toán bất động sản đầu tư – Tài khoản 217 theo thông tư 200. Khi mua bất động sản đầu tư thì hạch toán thế nào? Trường hợp bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư thì ghi nhận ra sao?,… Các [...]

2019-11-29T09:44:11+00:00