Học Kế Toán

Home/Học Kế Toán

Các phương pháp xác định giá xuất kho theo thông tư 200

Các phương pháp xác định giá xuất kho theo thông tư 200 (Hình ảnh: Các phương pháp xác định giá xuất kho theo thông tư 200) ** Để tính giá trị xuất của hàng hóa tồn kho, theo thông tư 200/2014/TT-BTC kế toán có thể áp dụng một trong các phương pháp sau: 1. Theo [...]

2018-04-20T04:43:19+00:00

Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty xây dựng

Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty xây dựng (Hình ảnh: Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty xây dựng) 10 BƯỚC CHUẨN BỊ & KIỂM TRA CHI TIẾT TRƯỚC KHI QUYẾT TOÁN 1. Kiểm tra toàn bộ hóa đơn NVL, Quản lý – Hóa đơn gốc phải kẹp tờ khai – Nếu hàng về [...]

2018-04-19T12:12:05+00:00

Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200

Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200 (Hình ảnh: Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200) 1. Trích lương cho các bộ phận a. Trích lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công công trình Nợ TK 622 – Chi phí nhân [...]

2018-04-19T08:59:26+00:00

Cách đọc dự toán, bóc tách chi phí xây dựng

Cách đọc dự toán, bóc tách chi phí xây dựng (Hình ảnh: Cách đọc dự toán, bóc tách chi phí xây dựng) 04 BƯỚC ĐỌC DỰ TOÁN – BÓC TÁCH CHI PHÍ XÂY DỰNG Bước 1 – Xem tổng quan chi phí Maximum có thể đưa vào bao gồm:  – Chi phí nguyên vật [...]

2018-04-19T05:17:39+00:00

Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN (Hình ảnh: Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN) A. Cách đối chiếu số liệu của tài khoản 334 trên Báo cáo tài chính Kế toán phải đối chiếu số liệu tài khoản 334 ở sổ [...]

2018-04-18T06:53:45+00:00

Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng

Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng (Hình ảnh: Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng) 1. Về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN): ** Căn cứ theo Tiết b Khoản 2.1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN [...]

2018-04-17T14:21:23+00:00

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018 (Hình ảnh: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018) ** Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân [...]

2018-04-17T10:26:53+00:00

Điều kiện để chi phí lãi vay – vốn điều lệ – tiền mặt hợp lý hợp lệ

Điều kiện để chi phí lãi vay – vốn điều lệ – tiền mặt hợp lý hợp lệ (Hình ảnh: Điều kiện để chi phí lãi vay – vốn điều lệ – tiền mặt hợp lý hợp lệ) A. Về chi phí lãi vay: ** Căn cứ theo Điều 4 Sửa đổi, bổ sung [...]

2018-04-17T07:22:27+00:00

Sửa đổi nhiều quy định về Thuế TNCN, Thuế TNDN trong tháng 5

Sửa đổi nhiều quy định về Thuế TNCN, Thuế TNDN trong tháng 5 (Hình ảnh: Sửa đổi nhiều quy định về Thuế TNCN, Thuế TNDN trong tháng 5) ** Ngày 16/03/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC.      Thông tư này hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng [...]

2018-04-17T03:35:59+00:00

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, trong kho

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, trong kho (Hình ảnh: Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, trong kho) 1. Hàng trong kho thì còn, trên sổ sách thì thiếu : – Khi mua hàng hóa đầu vào của cá nhân không có hóa đơn. Và [...]

2018-04-16T10:22:17+00:00