HỌC KẾ TOÁN THUẾ

Home/HỌC KẾ TOÁN THUẾ

Cách hạch toán bất động sản đầu tư

Cách hạch toán bất động sản đầu tư – Tài khoản 217 theo thông tư 200. Khi mua bất động sản đầu tư thì hạch toán thế nào? Trường hợp bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư thì ghi nhận ra sao?,… Các [...]

2017-06-03T03:56:58+00:00

Cách tính lương cơ sở năm 2017

Cách tính lương cơ sở năm 2017. Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở năm 2017 sẽ được điều chỉnh từ 1.210.000 lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2017. Vậy cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương cơ sở như thế nào? Các bạn tìm hiểu trong bài [...]

2017-06-02T05:05:09+00:00

15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản

15 mẫu biểu Excel của quy trình quản lý tài sản. Chia sẻ file excel mẫu biểu quản trị của quy trình quản lý tài sản. Để tải Full File này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link download về nhé. Hình ảnh: 15 mẫu biểu Excel của [...]

2017-05-31T04:17:04+00:00

Download mẫu biên bản hủy hóa đơn

Download mẫu biên bản hủy hóa đơn (theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Link download ở cuối bài viết, các bạn nhấp vào link phía dưới để tải về nha. Hình ảnh: Download mẫu biên bản hủy hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [...]

2017-05-30T04:40:26+00:00

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2017. Ngày 14/04/2017, Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành thay thế cho Quyết định 959/QĐ-BHXH, theo đó có một số thay đổi quy định về mức trích đóng BHXH, BHYT, BHTN  như sau: Hình ảnh: Mức đóng Bảo hiểm xã hội mới nhất 2017 Quyết định số [...]

2017-05-29T05:35:39+00:00

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu mới nhất 2017. Doanh nghiệp mới thành lập muốn đăng ký tham gia bảo hiểm thì cần những hồ sơ thế nào, thủ tục ra sao? Bài viết dưới đây hướng dẫn cho các bạn quy trình chuẩn bị đăng ký tham gia bảo [...]

2017-05-27T09:50:48+00:00

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động. Các chứng từ liên quan đến chi phí lương thì cần kiểm tra những gì? Đối chiếu số liệu tài khoản 334 trên báo cáo tài chính ra sao? và kế toán cần lưu ý những gì về các khoản thanh toán khác [...]

2017-05-25T05:11:15+00:00

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017. Ngày 12/05/2017, Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính [...]

2017-05-19T05:19:12+00:00

Thủ tục thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Thủ tục thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước. Từ ngày 01/08/2016, không áp dụng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Bài viết dưới đây hướng dẫn mới nhất thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa. Hình ảnh: Thủ [...]

2017-05-17T18:47:19+00:00

Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Hình ảnh: Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng [...]

2017-05-17T18:43:18+00:00