Học Kế Toán

Home/Học Kế Toán

Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200

Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200 (Hình ảnh: Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200) 1. Trích lương cho các bộ phận a. Trích lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công công trình Nợ TK 622 – Chi phí nhân [...]

2018-04-19T08:59:26+00:00

Cách đọc dự toán, bóc tách chi phí xây dựng

Cách đọc dự toán, bóc tách chi phí xây dựng (Hình ảnh: Cách đọc dự toán, bóc tách chi phí xây dựng) 04 BƯỚC ĐỌC DỰ TOÁN – BÓC TÁCH CHI PHÍ XÂY DỰNG Bước 1 – Xem tổng quan chi phí Maximum có thể đưa vào bao gồm:  – Chi phí nguyên vật [...]

2018-04-19T05:17:39+00:00

Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN (Hình ảnh: Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN) A. Cách đối chiếu số liệu của tài khoản 334 trên Báo cáo tài chính Kế toán phải đối chiếu số liệu tài khoản 334 ở sổ [...]

2018-04-18T06:53:45+00:00

Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng

Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng (Hình ảnh: Cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng) 1. Về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN): ** Căn cứ theo Tiết b Khoản 2.1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN [...]

2018-04-17T14:21:23+00:00

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018 (Hình ảnh: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018) ** Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân [...]

2018-04-17T10:26:53+00:00

Điều kiện để chi phí lãi vay – vốn điều lệ – tiền mặt hợp lý hợp lệ

Điều kiện để chi phí lãi vay – vốn điều lệ – tiền mặt hợp lý hợp lệ (Hình ảnh: Điều kiện để chi phí lãi vay – vốn điều lệ – tiền mặt hợp lý hợp lệ) A. Về chi phí lãi vay: ** Căn cứ theo Điều 4 Sửa đổi, bổ sung [...]

2018-04-17T07:22:27+00:00

Sửa đổi nhiều quy định về Thuế TNCN, Thuế TNDN trong tháng 5

Sửa đổi nhiều quy định về Thuế TNCN, Thuế TNDN trong tháng 5 (Hình ảnh: Sửa đổi nhiều quy định về Thuế TNCN, Thuế TNDN trong tháng 5) ** Ngày 16/03/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC.      Thông tư này hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng [...]

2018-04-17T03:35:59+00:00

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, trong kho

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, trong kho (Hình ảnh: Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, trong kho) 1. Hàng trong kho thì còn, trên sổ sách thì thiếu : – Khi mua hàng hóa đầu vào của cá nhân không có hóa đơn. Và [...]

2018-04-16T10:22:17+00:00

Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế

Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế (Hình ảnh: Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế) ** Căn cứ theo quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính: “…Cá nhân được cấp [...]

2018-04-16T05:03:01+00:00

Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2018

Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2018 (Hình ảnh: Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2018) ** Căn cứ theo Điều 93 của Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13  DN tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng Lao động thương binh xã hội [...]

2018-04-14T17:49:41+00:00