Hướng dẫn định khoản – hạch toán

Home/Hướng dẫn định khoản - hạch toán

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?  Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn không ? Theo Công văn 549 /CT-TTHT ngày 03/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai: “Theo các quy định trên, Công ty TNHH MTV vận tải Thịnh Phát mua [...]

2019-11-30T11:45:56+00:00

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ cho người lao động  ( Làm thêm ca, Tăng ca ) .  theo TT 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2015. Theo quy định tại Điều 97 của bộ luật lao động có quy định: “1. Người [...]

2019-11-30T11:22:56+00:00

Hướng dẫn hoạch toán hoàn ứng, tạm ứng

Hướng dẫn hoạch toán hoàn ứng, tạm ứng. Rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng về thủ tục, hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng trong công việc của mình. Để làm rõ vấn đề này, các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé Hình ảnh: Hướng dẫn hoạch toán hoàn ứng, [...]

2019-11-30T09:57:19+00:00

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?  Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn không ? Theo Công văn 549 /CT-TTHT ngày 03/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai: “Theo các quy định trên, Công ty TNHH MTV vận tải Thịnh Phát mua [...]

2019-01-24T11:13:43+00:00

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?  Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn không ? Theo Công văn 549 /CT-TTHT ngày 03/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai: “Theo các quy định trên, Công ty TNHH MTV vận tải Thịnh Phát mua [...]

2017-05-17T18:15:01+00:00

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ cho người lao động  ( Làm thêm ca, Tăng ca ) .  theo TT 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2015. Theo quy định tại Điều 97 của bộ luật lao động có quy định: “1. Người [...]

2017-05-17T18:14:21+00:00

Hướng dẫn hoạch toán hoàn ứng, tạm ứng

Hướng dẫn hoạch toán hoàn ứng, tạm ứng. Rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng về thủ tục, hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng trong công việc của mình. Để làm rõ vấn đề này, các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé Hình ảnh: Hướng dẫn hoạch toán hoàn ứng, [...]

2017-05-17T18:12:15+00:00