Kế toán – Kiểm toán

Home/Kế toán - Kiểm toán

Quy trình kiểm toán hệ thống thông tin

Các quy trình kiểm toán hệ thống thông tin. Kiểm toán hệ thống thông tin (KTHTTT) là việc thực hiện các thủ tục kiểm soát một thực thể cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin. Thuật ngữ KTHTTT trước đây thường được gọi là kiểm toán xử lý dữ liệu điện tử. Đây [...]

2019-11-30T11:24:13+00:00

Kế toán lưu ý các khoản tiền phạt doanh nghiệp mắc phải

Kế toán lưu ý các khoản tiền phạt doanh nghiệp mắc phải . Có 6 khoản phạt mà doanh nghiệp phải “đối mặt” mà kế toán cần lưu ý. Bao gồm các khoản sau: 1. Phạt tiền thuế chậm nộp vào ngân sách 2. Mức phạt vi phạm luật về sổ sách kế [...]

2019-11-30T11:03:04+00:00

Hạch toán chi phí doanh nghiệp theo thông tư 200

Hạch toán chi phí doanh nghiệp theo thông tư 200. Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp mới nhất theo thông tư 200. Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tùy vào loại hình hoạt động của doanh [...]

2019-11-30T10:43:53+00:00

Hướng dẫn cách phân biệt kế toán dồn tích và kế toán dòng tiền

Hướng dẫn cách phân biệt kế toán dồn tích và kế toán dòng tiền. Kế toán dồn tích và kế toán dòng tiền Kế toán dồn tích và kế toán dòng tiền Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng một trong hai phương pháp kế toán làm nền tảng cho hệ thống [...]

2019-11-30T10:06:08+00:00

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo TT 200 mới nhất

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo TT 200 mới nhất.  Sau khi ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên sổ kế toán, số dư các tài khoản (sổ cái) được tập hợp trong kỳ kế toán lên bảng cân đối số phát sinh. Kế toán [...]

2019-11-30T05:21:59+00:00

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017. Ngày 12/05/2017, Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính [...]

2019-11-29T09:59:07+00:00

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017. Ngày 12/05/2017, Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính [...]

2019-01-24T10:08:15+00:00

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017. Ngày 12/05/2017, Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính [...]

2017-05-19T05:19:12+00:00

Quy định về kiểm toán các ước tính kế toán

Những quy định về kiểm toán các ước tính kế toán. Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có [...]

2017-05-17T18:21:20+00:00

Quy chế tài chính kế toán

Hướng dẫn quy chế tài chính kế toán I. Giải đáp những thắc mắc về các loại thuế hiện hành: – Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài… II. Các vấn đề kê khai nộp thuế của doanh nghiệp: 1. Hướng dẫn [...]

2017-05-17T18:20:40+00:00