Mẫu biểu

Home/Mẫu biểu

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Chú ý: – Từ ngày 30/7/2015 thì  mẫu 17/TNCN đã [...]

2019-11-30T11:57:35+00:00

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh. Mẫu Phụ lục II-1 (Thay thế mẫu 08 – MST) Thay đổi nội dung đăng ký DN. Mẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 -> Thay thế mẫu [...]

2019-11-30T11:28:11+00:00

Hướng dẫn cách điền mẫu biểu C70A-HD

Hướng dẫn cách điền mẫu biểu C70A-HD. Cách ghi và lập Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe Mẫu C70a-HD theo Quyết định 919/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam mới nhất. Hướng dẫn ghi mẫu c70a HD Hướng dẫn ghi mẫu c70a-HD: Phần 1. [...]

2019-11-30T10:48:16+00:00

Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133

Download mẫu báo cáo tài chính thông tư 133 , Khi lập báo cáo tài chính ở thông tư 133/2016/tt-btc, các doanh nghiệp ph ải tuân thủ bi ểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung [...]

2019-11-30T08:45:12+00:00

Mẫu thuyết minh BCTC theo Thông tư 200 và Quyết định 48

Mẫu thuyết minh BCTC theo Thông tư 200 và Quyết định 48. Dưới đây là mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính dưới dạng Excel và Word theo thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Để tải file về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về [...]

2019-11-30T05:50:05+00:00

Download mẫu biên bản hủy hóa đơn

Download mẫu biên bản hủy hóa đơn (theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Link download ở cuối bài viết, các bạn nhấp vào link phía dưới để tải về nha. Hình ảnh: Download mẫu biên bản hủy hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [...]

2019-11-29T10:05:00+00:00

Download mẫu biên bản hủy hóa đơn

Download mẫu biên bản hủy hóa đơn (theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Link download ở cuối bài viết, các bạn nhấp vào link phía dưới để tải về nha. Hình ảnh: Download mẫu biên bản hủy hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [...]

2017-05-30T04:40:26+00:00

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92

Mẫu 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo TT 92. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Chú ý: – Từ ngày 30/7/2015 thì  mẫu 17/TNCN đã [...]

2017-05-17T18:40:07+00:00

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh. Mẫu Phụ lục II-1 (Thay thế mẫu 08 – MST) Thay đổi nội dung đăng ký DN. Mẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 -> Thay thế mẫu [...]

2017-05-17T18:39:32+00:00