Phần mềm kế toán và thuế

Home/Phần mềm kế toán và thuế

Tải phần mềm htkk 3.4.2 mới nhất

Tải phần mềm htkk 3.4.2 mới nhất , Vào ngày 07/04/2017 , Tổng cục thuế vừa có  Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2.  Một số thay đổi : Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản [...]

2017-05-17T17:35:05+00:00