PHẦN MỀM THUẾ

Home/PHẦN MỀM THUẾ

Hướng dẫn tải phần mềm kê khai HTKK 3.3.5 mới nhất 2016

Hướng dẫn tải phần mềm kê khai HTKK 3.3.5 mới nhất 2016. Ngày 19/02/2016 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo [...]

2019-11-30T11:29:32+00:00

Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6

Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6 mới nhất. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho các cơ quan – doanh nghiệp. Với phần mềm này các cơ quan – doanh nghiệp sẽ nhanh chóng, dễ dàng cập nhập được các thông tư, [...]

2019-11-30T11:08:02+00:00

Tải phần mềm HTKK 3.3.7

Cách tải phần mềm HTKK 3.3.7. HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch do Tổng Cục thuế – Bộ Tài Chính ban hành. Mỗi doanh nghiệp khi tải HTKK về máy tính sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong công việc kê khai thuế, đồng thời HTKK còn [...]

2019-11-30T10:50:07+00:00

Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5

Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5, Nếu có vấn đề gì, các bạn chưa hiểu thì Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha! Hình ảnh: “Tải phần mềm quyết toán thuế TNCN 3.2.5” 1. Nội dung nâng cấp công cụ QTTNCN: Tích hợp công cụ TNCN phiên [...]

2019-11-30T10:17:11+00:00

Tải QTT TNCN 3.3.1

Tải QTT TNCN 3.3.1 mới nhất. Tổng cục Thuế vừa mới thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.1 đáp ứng thay đổi tên địa bàn hành chính mới nhất thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Quảng Trị, Phú Yên, Tây Ninh, [...]

2019-11-30T05:52:51+00:00

Tải phần mềm htkk 3.4.2 mới nhất

Tải phần mềm htkk 3.4.2 mới nhất , Vào ngày 07/04/2017 , Tổng cục thuế vừa có  Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2.  Một số thay đổi : Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản [...]

2019-11-29T10:28:02+00:00

Tải phần mềm htkk 3.4.2 mới nhất

Tải phần mềm htkk 3.4.2 mới nhất , Vào ngày 07/04/2017 , Tổng cục thuế vừa có  Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2.  Một số thay đổi : Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản [...]

2019-01-24T10:14:34+00:00

Hướng dẫn tải phần mềm kê khai HTKK 3.3.5 mới nhất 2016

Hướng dẫn tải phần mềm kê khai HTKK 3.3.5 mới nhất 2016. Ngày 19/02/2016 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo [...]

2017-05-17T17:36:56+00:00

Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6

Cách download phần mềm thuế HTKK 3.3.6 mới nhất. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho các cơ quan – doanh nghiệp. Với phần mềm này các cơ quan – doanh nghiệp sẽ nhanh chóng, dễ dàng cập nhập được các thông tư, [...]

2017-05-17T17:35:54+00:00

Tải phần mềm HTKK 3.3.7

Cách tải phần mềm HTKK 3.3.7. HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch do Tổng Cục thuế – Bộ Tài Chính ban hành. Mỗi doanh nghiệp khi tải HTKK về máy tính sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong công việc kê khai thuế, đồng thời HTKK còn [...]

2017-05-17T17:35:47+00:00