Thuế TNCN

Home/Thuế TNCN

Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016

Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016. Hệ thống văn bản bao gồm các Luật, Thông tư, Nghị định phục vụ cho việc quyết toán thuế TNCN. Để Download File này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé. Hình ảnh: [...]

2019-11-30T11:10:21+00:00

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017. Bài viết hướng dẫn công thức để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo đó: thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển chứng khoán; …. thì sẽ tính như thế [...]

2019-11-30T10:18:23+00:00

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không?

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không? Khi doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN cho người lao động, có bắt buộc phải cấp chừng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây, cùng tìm [...]

2019-11-30T08:00:03+00:00

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất 2017. Điều kiện để được hoàn thuế TNCN là gì? Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm những giấy tờ gì? Mẫu tờ khai quyết toán là mẫu nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé. 1. Điều kiện hoàn thuế TNCN: Theo điều 28 [...]

2019-11-30T04:31:09+00:00

Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016

Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016. Hệ thống văn bản bao gồm các Luật, Thông tư, Nghị định phục vụ cho việc quyết toán thuế TNCN. Để Download File này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé. Hình ảnh: [...]

2019-01-24T11:40:15+00:00

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất 2017. Điều kiện để được hoàn thuế TNCN là gì? Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm những giấy tờ gì? Mẫu tờ khai quyết toán là mẫu nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé. 1. Điều kiện hoàn thuế TNCN: Theo điều 28 [...]

2019-01-24T10:15:43+00:00

Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Hình ảnh: Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng [...]

2017-05-17T18:43:18+00:00

Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016

Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016. Hệ thống văn bản bao gồm các Luật, Thông tư, Nghị định phục vụ cho việc quyết toán thuế TNCN. Để Download File này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé. Hình ảnh: [...]

2017-05-17T17:46:44+00:00

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017. Bài viết hướng dẫn công thức để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo đó: thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển chứng khoán; …. thì sẽ tính như thế [...]

2017-05-17T17:36:09+00:00

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất 2017. Điều kiện để được hoàn thuế TNCN là gì? Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm những giấy tờ gì? Mẫu tờ khai quyết toán là mẫu nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé. 1. Điều kiện hoàn thuế TNCN: Theo điều 28 [...]

2017-05-17T17:25:09+00:00