Tiền lương

Home/Tiền lương

Tăng lương tối thiểu vùng 2018

Tăng lương tối thiểu vùng 2018. Để có cơ sở đề xuất với Chính phủ về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng năm 2018, ngày 07/02/2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Công văn 323/LĐTBXH-LĐTL đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh [...]

2019-11-30T11:04:20+00:00

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động. Các chứng từ liên quan đến chi phí lương thì cần kiểm tra những gì? Đối chiếu số liệu tài khoản 334 trên báo cáo tài chính ra sao? và kế toán cần lưu ý những gì về các khoản thanh toán khác [...]

2019-11-30T10:07:24+00:00

Cách tính lương cơ sở năm 2017

Cách tính lương cơ sở năm 2017. Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở năm 2017 sẽ được điều chỉnh từ 1.210.000 lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2017. Vậy cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương cơ sở như thế nào? Các bạn tìm hiểu trong bài [...]

2019-11-29T10:00:25+00:00

Cách tính lương cơ sở năm 2017

Cách tính lương cơ sở năm 2017. Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở năm 2017 sẽ được điều chỉnh từ 1.210.000 lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2017. Vậy cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương cơ sở như thế nào? Các bạn tìm hiểu trong bài [...]

2019-01-24T10:10:30+00:00

Cách tính lương cơ sở năm 2017

Cách tính lương cơ sở năm 2017. Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở năm 2017 sẽ được điều chỉnh từ 1.210.000 lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2017. Vậy cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương cơ sở như thế nào? Các bạn tìm hiểu trong bài [...]

2017-06-02T05:05:09+00:00

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động

Mẹo kiểm tra chi phí lương của người lao động. Các chứng từ liên quan đến chi phí lương thì cần kiểm tra những gì? Đối chiếu số liệu tài khoản 334 trên báo cáo tài chính ra sao? và kế toán cần lưu ý những gì về các khoản thanh toán khác [...]

2017-05-25T05:11:15+00:00

Kỹ năng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kỹ năng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. “Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường”. “Tiền [...]

2017-05-17T18:29:35+00:00

Thủ thuật excel kế toán lương bạn cần những gì

Thủ thuật excel kế toán lương – Bạn cần những gì ? Để làm tốt công việc của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp đòi hỏi người làm kế toán cần phải nắm bắt đầy đủ các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết như biết cách khai báo nhiều biểu thuế thu nhập [...]

2017-05-17T18:28:20+00:00

Tăng lương tối thiểu vùng 2018

Tăng lương tối thiểu vùng 2018. Để có cơ sở đề xuất với Chính phủ về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng năm 2018, ngày 07/02/2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Công văn 323/LĐTBXH-LĐTL đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh [...]

2017-05-17T18:15:00+00:00