Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh

Home/HỌC KẾ TOÁN THUẾ, Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh, Mẫu biểu/Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh


Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh. Mẫu Phụ lục II-1 (Thay thế mẫu 08 – MST) Thay đổi nội dung đăng ký DN. Mẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 -> Thay thế mẫu 08 – MST.
Kể từ ngày 15/1/2016 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư: Khi Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký thuế; bổ sung tài khoản ngân hàng… Thì các bạn phải dùng mẫu Phụ lục II-1.
– Hiện tại thì các bạn dùng mẫu PL I-15 theo Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/06/2015 của Bộ kế hoạch đầu tư. Nhưng từ ngày 15/1/2016 các bạn dùng mẫu PL II-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT nhé.

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh1

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh1

Chú ý: Các bạn chỉ cần nộp mẫu Phụ lục II-1 cho Sở kế hoạch đầu tư là xong, không cần nộp mẫu 08-MST cho cơ quan thuế nữa nhé.
– Cụ thể là Phòng đăng ký kinh doanh nới DN đặt trụ sở.
– Thời hạn là 10 ngày nhé, kể từ ngày có thay đổi.
Lưu ý: Đó là quy định tại Cục thuế TP. Hà Nội còn các Chi cục thuế vẫn yêu cầu DN phải nộp mẫu 08 nhé. Tốt nhất các bạn nộp mẫu PL II-1 cho sở kế hoạch đầu tư, sau đó làm mẫu 08 để nộp cho thuế.
Hồ sơ nộp tại Sở KHĐT như sau:
– Mẫu PL II-1 (2 bản)

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh
– Giấy ủy quyền (mẫu của Sở KHĐT, ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả) thì người đi nộp mới có thể nhận kết quả sau 5 ngày được nhé.
– 01 CMND photo (cầm theo bản gốc để đối chiếu).
1. Dưới đây là Mẫu Phụ lục II-1:
Phụ lục II-1

Thay thế mẫu 08 MST

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).
3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thay thế mẫu 08 MST

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): ……………..
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ………………
…………………………………………………………….
Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):………………………….

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………..
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………….
Quốc gia: ………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………. Fax: …………………………….
Email: ………………………… Website: ………………………
Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).
Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/
THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

Thay thế mẫu 08 MST

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:
STT – Tên ngành – Mã ngành

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ
CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vốn đầu tư đã đăng ký: ………………………………………………….
Vốn đầu tư sau khi thay đổi: ………………………………………………
Thời điểm thay đổi vốn: ……………………………………………………
Hình thức tăng, giảm vốn: …………………………………………….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).
Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………… Giới tính: ……………………
Chức danh: …………………………………………………………………
Sinh ngày: ……….. /……. /……….. Dân tộc: …………. Quốc tịch: ……………
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………….
Ngày cấp: ………….. /……. /……….. Nơi cấp: …………………….
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): …………..
Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………
Ngày cấp: ……… /……. /…… Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ……
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………
Xã/Phường/Thị trấn: …………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………..
Tỉnh/Thành phố: ……………………..
Quốc gia: …………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………….
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………
Tỉnh/Thành phố: …………………………….
Quốc gia: ……………………………………………..
Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………
Email: …………………. Website: ……………………..

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Thay thế mẫu 08 MST54. Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………..
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

2. Mẫu giấy ủy quyền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–ooo0ooo—–
GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):
Ông (Bà): …………
Chức danh: Giám đốc
Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……………….
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………
Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày …tháng …năm 20…

Bên nhận ủy quyền (Bên B):
Ông (Bà): …………………….
Ngày sinh: ……………………
Chứng minh nhân dân số: ……………..
Do Công an ….. . Cấp ngày:………………..
Chỗ ở hiện tại: ………………………………..

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN
Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:
Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Kể từ ngày … tháng … năm …. đến ngày … tháng … năm …

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh

The post Hướng dẫn phụ lục thay thế mẫu 08 MST đăng ký kinh doanh appeared first on Học kế toán thực tế.

2019-11-30T11:28:11+00:00

About the Author:

Kế Toán Bác Thành: Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại tư vấn các khóa học: Phòng đào tạo: (04) 3.753.8232 - Di động: 0913.283.795 0986.300.165

Leave A Comment