Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Home/Học Kế Toán/Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019


Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 Chậm thuế là lỗi phổ biến mà nhiều cá nhân, doanh nghiệp có thể mắc phải. Việc này có thể xuất phát từ những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan dẫn đến việc mắc phải sai phạm cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong số đó thì việc không cập nhật được chính xác lịch nộp của các tờ khai báo cáo Thuế là một trong số những lý do chính.

[Hình]

1. Tờ khai Thuế môn bài

Đối với Doanh nghiệp mới thành lập
Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trường hợp DN mới thành lập nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh…
Đối với doanh nghiệp đang hoạt động
Nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc tăng, giảm chi nhánh thì doanh nhiệp chỉ phải nộp tờ khai lệ phí môn bài một lần khi bắt đầu kinh doanh và nộp tiền thuế hàng năm, chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
Nếu trong năm có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 trong năm thay đổi và nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2019

STT Thời hạn nộp Kê khai theo tháng Kê khai theo Quý
1 20/01/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019

30/01/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018

– Tờ khai thuế GTCN Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

2 20/02/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019

3 20/03/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019

31/03/2019 – Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

4 20/04/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019

30/04/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

5 20/05/2019 Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019

6 20/06/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019

7 20/07/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2019

30/07/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

8 20/08/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2019

9 20/09/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2019

10 20/10/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2019

30/10/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

11 20/11/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019

12 20/12/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019

Bài viết: Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

The post Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 appeared first on Học kế toán thực hành.

2021-07-27T19:00:12+00:00

About the Author:

Kế Toán Bác Thành: Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại tư vấn các khóa học: Phòng đào tạo: (04) 3.753.8232 - Di động: 0913.283.795 0986.300.165

Leave A Comment