Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

Home/HỌC KẾ TOÁN THUẾ, Kế toán - Kiểm toán, Thông báo/Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017


Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017. Ngày 12/05/2017, Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

Thông tư 022017TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 0172017

Hình ảnh: Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

thông tư 02

Những điểm mới nổi bật sau đây:

– Kể từ ngày 01/7/2017, mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng .

– Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01/7/ 2017.

Thông tư 02/2017/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV.

==> DOWNLOAD:  THÔNG TƯ 02/2017/TT-BNV

Bài viết: “Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017”

học kế toán thực tế

Có thể bạn quan tâm: 

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 

The post Tải Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017 appeared first on Học kế toán thực tế.

2021-07-27T08:24:25+00:00

About the Author:

Kế Toán Bác Thành: Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại tư vấn các khóa học: Phòng đào tạo: (04) 3.753.8232 - Di động: 0913.283.795 0986.300.165

Leave A Comment