Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Home/HỌC KẾ TOÁN THUẾ, Luật BHXH, Thông báo/Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu


Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu mới nhất 2017. Doanh nghiệp mới thành lập muốn đăng ký tham gia bảo hiểm thì cần những hồ sơ thế nào, thủ tục ra sao? Bài viết dưới đây hướng dẫn cho các bạn quy trình chuẩn bị đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.  (Áp dụng theo Quyết định 595/QĐ-BH được ban hành thay thế cho Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2017).

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Hình ảnh: Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

1. Hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc

a) Đối với người lao động làm:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin hoặc truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.
theo Phụ lục 03 của QĐ 595 (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…)

b) Đối với doanh nghiệp làm:

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị tham gia lần đầu; đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT.
+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
( Hồ sơ trên Áp dụng với cả đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến)

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Theo điều 23 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Bạn đang xem: “Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu”

học kế toán thực tế

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng:

– Bắt đầu từ 1/1/2017 mức đóng Bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi: do Lương tối vùng năm 2017 tăng và tỷ lệ % tham gia bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động được giảm xuống 0,5%

=> Chi tiết các bạn xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2017

3. Phương thức đóng bảo hiểm

a) Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b) Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

4. Nơi đóng: Đóng theo địa bàn

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh
thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

5. Cấp sổ BHXH

a) Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b) Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

c) Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

d) Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Theo điều 29 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

6. Cấp thẻ BHYT

a) Cấp mới: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b) Cấp lại, đổi thẻ BHYT:
+ Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;
+ Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Theo điều 30 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

7. Hồ sơ cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

a) Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng
– Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b) Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

 • Thành phần hồ sơ:
  + Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
  + Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c) Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

 • Thành phần hồ sơ:
  + Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS);
  + Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01);
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Cấp lại, đổi thẻ BHYT

 • Thành phần hồ sơ:
  – Người tham gia:
  + Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
  + Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.
  – Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ..

Bài viết: “Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu”

học kế toán thực tế

Có thể bạn quan tâm: Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội không?”

Trả lời:

– Trường hợp 1: giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Theo điểm e điều 56 Luật doanh nghiệp 2014
“e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty”.
Khi đó, áp dụng quy định tại điều 4 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, giám đốc thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp 2: Giám đốc được công ty thuê quản lý

Lúc này, giám đốc giống như người lao động khác được thuê trong doanh nghiệp. Giám đốc sẽ là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định tại điều 4 khoản 1.2 Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

The post Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu appeared first on Học kế toán thực tế.

2021-07-27T12:13:58+00:00

About the Author:

Kế Toán Bác Thành: Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại tư vấn các khóa học: Phòng đào tạo: (04) 3.753.8232 - Di động: 0913.283.795 0986.300.165

Leave A Comment